IPTV-EPG Forum
Norway - NRK local channels EPG - Printable Version

+- IPTV-EPG Forum (http://forum.iptv-epg.com)
+-- Forum: IPTV-EPG Forum (http://forum.iptv-epg.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Channel Requests (http://forum.iptv-epg.com/forumdisplay.php?fid=3)
+---- Forum: Fulfilled Channel Requests (http://forum.iptv-epg.com/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Thread: Norway - NRK local channels EPG (/showthread.php?tid=3392)Norway - NRK local channels EPG - andhin - 10-12-2021

Hi,

We need NRK local channels in Norway, specifically the ones below:

NRK1 Nordnytt
NRK1 Nordland
NRK1 Midtnytt
NRK1 Møre og Romsdal
NRK1 Vestlandrevyen
NRK1 Rogaland
NRK1 Sørlandet
NRK1 Vestfold og Telemark
NRK1 Innlandet


RE: Norway - NRK local channels EPG - Epg Admin - 10-12-2021

Added